Regulamentul loteriei publicitare
De abonare la newsletter
 11.10.2023 - 26.10.2023Art. 1. Organizator

GREEN XPC SRL, persoana juridica romana cu sediul in Str. Viilor, nr. 71, Reghin, jud. Mures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr J26/1746/2017, avand cod unic de inregistrare RO38253400, reprezentata legal prin BUTIURCA PETRU-MADALIN, in calitate de administratorArt. 2. Drept de participare

La loteria publicitara de abonare la newsletter poate participa orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii loteriei publicitare, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si ai tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la campanie presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

Prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, in caz contrar fiind descalificati.


Art. 3. Durata 

Loteria publicitara se va desfasura in perioada 11.10.2023 - 26.10.2023, iar extragerea castigatorului va avea loc in data de 27.10.2023 si va fi anuntat pe canalul de social media Instagram, https://www.instagram.com/casavie.ro/ in termen de maximum 10 zile de la data extragerii.


Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara de abonare la newsletter se desfasoara pe site-ul organizatorului https://casavie.ro,  iar premiile se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

Participarea la loterie implica cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.


Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participantii trebuie sa acceseze site-ul organizatorului https://casavie.ro sau pagina si postarea concursului de pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/people/CasaViero/100064140391403/ in perioada 11.10.2023 - 26.10.2023 si sa completeze formularul special de abonare la newsletter, sa accepte Termenii si Conditiile si Politica de prelucarea a datelor cu caracter personal si sa isi dea acordul pentru participarea la Loteria publicitara. Campania este valabila doar pentru abonatii noi.

Urmand instructiunile de mai sus, participantii sunt inscrisi in loteria publicitara si pot castiga premiul oferit de Organizator ca urmare a tragerii la sort. 


Valoarea premiului este de 3000 lei (cu TVA inclus) si consta intr-un voucher oferit la achizitia oricaror produse din colectia CasaVie de pe site-ul   https://casavie.ro/


Nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu un premiu alternativ si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.

Loteria publicitara se desfasoara in temeiul prevederilor art. 41 si urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si in temeniul prevederilor art. 11 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.


Art. 6. Conditii de validitate

Participatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa aiba capacitate juridica deplina de exercitiu la data participarii;
  • sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti;
  • sa nu fie angajat al Organizatorului sau al tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate loteriei publicitare sau ruda cu acestia, pana la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
  • Sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirme primirea coletului cu ajutorul codului PIN din patru cifre primit prin SMS;

Art. 7. Acordarea premiului:

  

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicatiei disponibile pe site-ul de internet random.org la punctul de lucru al Organizatorului din Cluj Napoca, Str. Avram Iancu, nr. 28, judet Cluj, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului, desemnati de catre acesta in acest scop. 


Pe langa desemnarea castigatorului, conform aceleiasi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve pentru premiu, pentru eventualitatea in care vreunul din castigatori nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidata din cauza nerespectarii conditiilor impuse prin prezentul Regulament.


Rezultatul desemnarii castigatorului va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul loteriei publicitare va face public numele castigatorului si premiul acordat pe profilul sau de Instagram, https://www.instagram.com/casavie.ro/ in maximum 10 zile de la data desemnarii.

Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe adresa de email cu care a participat la loteria publicitara, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra in legatura cu acesta. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiului.


Castigatorul are la dispozitie 3 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea si de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite electronic prin intermediul adreselor de emaill. 


In cazul in care castigatorul nu solicita intrarea in posesia premiului, in termenul indicat de Organizator, castigatorul isi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactand rezervele desemnate si depunand toate eforturile necesare pentru a intra in legatura cu acestea. In cazul in care rezerva 1 desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactata, se apeleaza la a doua rezerva. In cazul in care nici a doua rezerva desemnata nu solicita intrarea in posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactata, Organizatorul va dispune de premiu dupa cum va considera.

In cazul in care intervine oricare dintre urmatoarele situatii:

  • Castigatorul premiului nu confirma desemnarea sa si nu comunica adresa pentru trimiterea premiului in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data contactarii sale;
  • Castigatorul renunta la premiu, renuntarea la premiu facandu-se in termen de 3 (zile) zile calendaristice de la anuntarea castigatorului;
  • In orice alta situatie in care castigatorul este descalificat ca urmare a nerespectarii Regulamentului sau in conditiile Regulamentului;
  • in cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;
  • nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);
  • castigatorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

Castigatorul este descalificat si isi pierde dreptul asupra premiului si Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face in aceleasi conditii ca si contactarea castigatorului. Daca nici rezervele nu respecta conditiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.


Art. 8. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si fani, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.


Art. 9. Prelucrarea  si stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti (cumparatori) cu ocazia achizitionarii si

utilizarii produselor, respectiv numele si prenumele, adresa, datele contului bancar, numarul de telefon

si adresa de e-mail sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii

drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: in scopul livrarii produselor comandate, emiterii

facturii, comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari in legatura cu comanda si utilizarea

produselor, in scopul restituirii contravalorii produselor returnate.


9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii

si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si

pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii, colaboratori si

contractori, autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti consultanti externi.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail salut@casavie.ro  in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predarea premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul https://casavie.ro/


Art. 10. Forta majora 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.


Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de GREEN XPC SRL si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 10.10.2023 pe site-ul www.casavie.ro. Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la punctul de lucru din Str. Avram Iancu, nr. 28, pe e-mail la adresa salut@casavie.ro sau numarul de telefon 0759 499 828. 

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii premiilor in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

GREEN XPC SRL isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. 

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.casavie.ro

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.


GREEN XPC SRL

Data 05.10.2023